Ο δρόμος της αναδιοργάνωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεργασία διαλόγου και διαδικασία αλλαγής

Από σήμερα σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση που αφορά στον οργανωσιακό ανασχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Πρόκειται για  μία συμμετοχική διαδικασία συνδημιουργίας νοήματος και επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων με σκοπό τη διαμόρφωση κοινώς αποδεκτών διαρθρωτικών τροποποιήσεων.

Σε όλα τα στάδια της εν λόγω διαδικασίας θεωρούμε πολύ σημαντική τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΔΕ, προκειμένου οι προτάσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει χώρα πάνω από 50 ατομικές συνεντεύξεις και ομάδες εστιασμένης συζήτησης, με 110 διοικητικά  και πολιτικά στελέχη. Συνεπώς, η όσο το δυνατόν ευρεία και σε βάθος συμμετοχή των στελεχών είναι επιθυμητή και στο τελικό στάδιο του έργου.

Την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση που αφορά στον οργανωσιακό ανασχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η διαβούλευση περιλαμβάνει 5 άξονες στους  οποίους αποτυπώνονται οι προτεινόμενες οργανωσιακές παρεμβάσεις αναδεικνύοντας την αλλαγή φιλοσοφίας ως προς το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειάς μας.  Η αποκέντρωση καίριων υπηρεσιών καθώς και η αναδιοργάνωση βάσει γεωγραφικής γειτνίασης, ζήτησης και εξειδίκευσης διαφαίνονται ως κατευθυντήριες αρχές σε όλο το οργανόγραμμα. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η αυτοτέλεια υπηρεσιών που είναι οριζόντιες και εξυπηρετούν πολλές Γενικές Διευθύνσεις. Μία από τις καινοτόμες προσεγγίσεις της προτεινόμενης δομής βασίζεται στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου πλαισίου με μοναδική πύλη άμεσης φυσικής και διαδικτυακής εξυπηρέτησης για όλους τους πολίτες. Τέλος, δόθηκε έμφαση στο εν λόγω οργανόγραμμα στα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και στα στρατηγικά του πλεονεκτήματα για την περαιτέρω βέλτιστη ανάπτυξή τους.

Έχετε την ευκαιρία να αφήσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας σε οποιοδήποτε από τα ως άνω θεματικά πεδία επιθυμείτε μέσω ανοιχτών ερωτήσεων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και  25/06/2021. Παράλληλα, θα διεξαχθούν 7 workshops συλλογικού διαλόγου με τίτλο «Ημέρες διαλόγου στην ΠΔΕ» με επιπλέον εστιασμένες συζητήσεις με τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές, τα σωματεία εργαζομένων και την πολιτική ηγεσία.  

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ανδρέας Φίλιας