Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην «Πρώτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Σταυροπούλου 31), τη Δευτέρα 15/07/2019 στις 18:00. Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, συμπορευόμενος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την βιώσιμη κινητικότητα, προωθεί την υλοποίηση του τοπικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα θέσει τις βασικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί το σύστημα μετακινήσεων της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα συμβάλλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος και οι καθημερινές του ανάγκες τους για καλή ποιότητα ζωής τοποθετούνται στο επίκεντρο και από την άλλη μπαίνει ένα εμπόδιο στην ολοένα αυξανόμενη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, θα αναζητήσει την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων που πρόκειται να διοργανωθούν και των διαδικασιών που θα αναπτυχθούν, έτσι ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των φορέων και τον πολιτών.

Στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δικτύου εμπλεκομένων φορέων με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου με στόχο:

  • Να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου και για το πλάνο συμμετοχής τους σε αυτό
  • Να διατυπωθεί το ρόλος που διαδραματίζει και τα ζητήματα που εντοπίζει από τη λειτουργία του στο σύστημα μεταφορών
  • Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος μεταφορών

Η ομάδα έργου επισυνάπτει με την παρούσα πρόσκληση ένα υποστηρικτικό έντυπο για την τοποθέτηση του κάθε φορέα στην 1η Διαβούλευση (Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων

Πρόγραμμα | Εργαλείο Τοποθέτησης Φορέων


Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη «Δεύτερη θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» του Δήμου μας,

που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, ημέρα Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 13.00.

Ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, επιχειρεί να διαμορφώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η πόλη θα υλοποιήσει παρεμβάσεις και επενδύσεις για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης. Στο πλαίσιο της δεύτερης διαβούλευσης, το δίκτυο φορέων της τοπικής κοινωνίας θα συναντηθεί προκειμένου:

  • Να παρουσιαστούν τα κυριότερα συμπεράσματα της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης και τα αποτελέσματα του εργαλείου αξιολόγησης του συστήματος κινητικότητας της πόλης
  • Να ενημερωθεί και να συνδιαμορφώσει τα προτεινόμενα μελλοντικά σενάρια κινητικότητας της πόλης μας.

Ο Δήμος, στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας και σε συνέχεια της προσπάθειας συγκρότησης ενός ενεργού και δυναμικού δικτύου εμπλεκομένων φορέων που θα συζητά και θα συν διαμορφώνει το μέλλον της πόλης μας, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου.

Η ομάδα έργου επισυνάπτει με την παρούσα πρόσκληση ένα υποστηρικτικό έντυπο για την τοποθέτηση του κάθε φορέα στην 2η Διαβούλευση (Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων).

Πρόγραμμα | Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων


Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη «Δεύτερη θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» του Δήμου μας,

που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, ημέρα Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 13.00.

Ο Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, επιχειρεί να διαμορφώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η πόλη θα υλοποιήσει παρεμβάσεις και επενδύσεις για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης. Στο πλαίσιο της δεύτερης διαβούλευσης, το δίκτυο φορέων της τοπικής κοινωνίας θα συναντηθεί προκειμένου:

  • Να παρουσιαστούν τα κυριότερα συμπεράσματα της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης και τα αποτελέσματα του εργαλείου αξιολόγησης του συστήματος κινητικότητας της πόλης
  • Να ενημερωθεί και να συνδιαμορφώσει τα προτεινόμενα μελλοντικά σενάρια κινητικότητας της πόλης μας.

Ο Δήμος, στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας και σε συνέχεια της προσπάθειας συγκρότησης ενός ενεργού και δυναμικού δικτύου εμπλεκομένων φορέων που θα συζητά και θα συν διαμορφώνει το μέλλον της πόλης μας, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου.

Η ομάδα έργου επισυνάπτει με την παρούσα πρόσκληση ένα υποστηρικτικό έντυπο για την τοποθέτηση του κάθε φορέα στην 2η Διαβούλευση (Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων).

Πρόγραμμα | Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων


Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Αξιότιμοι συμπολίτες,

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου διοργάνωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 με επιτυχία τη Δεύτερη θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η ομάδα έργου του Δήμου επιχειρεί να διαμορφώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η πόλη θα υλοποιήσει παρεμβάσεις και επενδύσεις για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης.

Στο πλαίσιο της δεύτερης διαβούλευσης, το δίκτυο φορέων της τοπικής κοινωνίας συζήτησε τα κυριότερα συμπεράσματα της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης (που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2019), ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα του εργαλείου αξιολόγησης του συστήματος κινητικότητας της πόλης, ενώ συνέβαλε στη συνδιαμόρφωση μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας της πόλης μας.

Η ομάδα έργου ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την ιδιαίτερα πολύτιμη συμβολή τους στη δεύτερη αυτή διαβούλευση και ευελπιστεί στη μελλοντική τους συνεργασία και υποστήριξη στα επόμενα στάδια εκπόνησης του σχεδίου.

Επιπλέον ο Δήμος, στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας και σε συνέχεια της προσπάθειας συγκρότησης ενός ενεργού και δυναμικού δικτύου εμπλεκομένων φορέων που θα συζητά και θα συν διαμορφώνει το μέλλον της πόλης μας, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων των πολιτών, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου.

Για το λόγο αυτό, τίθεται από σήμερα σε ισχύ η διαδικτυακή διαβούλευση για την επιλογή του καταλληλότερου σεναρίου κινητικότητας για την πόλη μας. Για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυκαή διαβούλευση για την επιλογή του σεναρίου που θα αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης του Μεσολογγίου, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ (www.sbakmes.gr) και να ακολουθείτε το σύνδεσμο https://forms.gle/FyCbw59YtqPctkAq7.

Χρήσιμο υλικό:

Πρόγραμμα | Έντυπο Τοποθέτησης Φορέων | Πλάνο Εκπόνησης ΣΒΑΚ & Στρατηγικοί Στόχοι | Σενάρια Αστικής Κινητικότητας


© 2020 Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Powered by LEVER ΑΕ