Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης ΣΒΑΚ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ, σύμφωνα με προτεινόμενα Μέτρα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, προχώρησε στην ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησής τους και αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους

Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ


© 2021 Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Powered by LEVER ΑΕ