Προσχέδιο μέτρων αστικής κινητικότητας

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων, (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση υφιστάμενου σχεδιασμού, αποτελέσματα Α και Β Διαβούλευσης) διαμόρφωσε τα Μέτρα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου τα οποία θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Γ Διαβούλευσης:

Μέτρα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου 


© 2021 Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Powered by LEVER ΑΕ